Ładowanie treści... Ładowanie zależy od szybkości twojego łącza!

Zwroty

Zwrot towarów i odstąpienie od umowy

Szczegółowe warunki zwrotu towarów i odstąpienia od umowy określa punkt 8 Regulaminu sklepu LifeTree.pl

Każdy klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Data otrzymania przesyłki rozumiana jest jako dzień, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta, weszła w posiadanie zamawianych rzeczy.

 

W celu realizacji zwrotu należy:

– poinformować sprzedawcę o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży drogą listową lub elektroniczną

– odesłać zwracany towar na adres sprzedawcy:

PHU MEDIAN Teresa Radziusz, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

– przekazać nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu zapłaty

W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy klient o swojej decyzji musi poinformować sprzedawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego listownie na adres sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres sklep@lifetree.pl. Oświadczenie takie powinno zawierać co najmniej informacje o przedmiocie umowy, dacie zawarcia umowy, dacie odbioru przesyłki oraz danych teleadresowych klienta.

Zwrot pełnych kosztów zakupu zostanie dokonany na rachunek bankowy klienta, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanych towarów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. Zwracane koszty zakupu zostaną pomniejszone o różnicę ceny wybranej przez klienta formy przesyłki, a najtańszą formą przesyłki dostępną dla zamówionego wcześniej towaru.

Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego sprzedawcy towaru i odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.