Ładowanie treści... Ładowanie zależy od szybkości twojego łącza!

Reklamacje

Szczegółowe warunki reklamacji określa punkt 9 Regulaminu sklepu LifeTree.pl

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar dotarł uszkodzony w transporcie lub nie wypełnia warunków umowy należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pisemnie na adres sprzedawcy:

PHU MEDIAN Teresa Radziusz, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@lifetree.pl

W razie konieczności wymiany lub usunięcia wady do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć reklamowany towar oraz dowód jego zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.