Ładowanie treści... Ładowanie zależy od szybkości twojego łącza!

Regulamin newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma PHU Median Teresa Radziusz z siedzibą w Gdańsku publikuje poniższy regulamin newslettera:

Regulamin bezpłatnego newslettera

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez PHU Median Teresa Radziusz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody i zapisaniem się do usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. W celu korzystania z usługi wymagane jest odpowiednie urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana skrzynka poczty elektronicznej.

3. Newsletter sklepu z kosmetykami naturalnymi LifeTree.pl stanowi bezpłatną usługę elektroniczną, polegającą na regularnym informowaniu zapisanych Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach, kolekcjach, itp., poprzez wysyłanie wybranych treści w formie listu elektronicznego.

4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu przez Użytkownika aktualnego, używanego i należącego do siebie adresu poczty elektronicznej do specjalnego formularza, udostępnianego na stronie na stronie internetowej www.lifetree.pl. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera sklepu LifeTree.pl.

5. Sklep z kosmetykami naturalnymi LifeTree.pl powierzonych mu w ramach subskrypcji adresów poczty elektronicznej nie będzie udostępniał osobom i podmiotom trzecim.

6. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na odpowiedni link znajdujący się w dolnej części każdego z przesłanych listów elektronicznych lub wyrażenie swojej woli drogą listową, informację elektroniczną lub telefoniczną.

7. W przypadku kliknięcia odpowiedniego linku usunięcie z bazy adresowej newslettera konta pocztowego Użytkownika następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8. Każdy Użytkownik decydujący się na subskrypcję newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie wysyłanych przez sklep z kosmetykami naturalnymi LifeTree.pl za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

9. Sklep z kosmetykami naturalnymi LifeTree.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin, Regulamin Newslettera lub prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje inne działania zakłócające korzystanie z usługi przez przez pozostałych Użytkowników.

10. LifeTree.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.lifetree.pl/regulamin-newsletter/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.  O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas zapisu na newsletter.

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.lifetree.pl/regulamin-newsletter/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

12. Zaleca się zapoznanie z prowadzoną przez sklep z kosmetykami naturalnymi LifeTree.pl Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://www.lifetree.pl/polityka-prywatnosci/.

13. Pozostałe zasady korzystania z usług bezpłatnego newslettera ustala ogólny Regulamin sklepu z kosmetykami naturalnymi LifeTree.pl.