Ładowanie treści... Ładowanie zależy od szybkości twojego łącza!

Jakość produktów

EcocertEkologiczna Organizacja Certyfikująca Ecocert

Ecocert jest międzynarodowym i niezależnym stowarzyszeniem, zajmującym się kontrolą i certyfikacją w zakresie ochrony środowiska, a także innych działalności, prowadzonych w myśl zrównoważonego rozwoju. Zostało ono założone w 1991 roku we Francji, a swoją działalność prowadzi w ponad 80 krajach na całym świecie. Tak szeroki zasięg czyni Ecocert jedną z największych ekologicznych organizacji certyfikacyjnych na świecie.

Od 2002 roku organizacja Ecocert podjęła również działalność, w zakresie kontroli jakości kosmetyków ekologicznych i przyznaje produktom kosmetycznym dwa rodzaje certyfikatów jakości, tj. kosmetyk organiczny oraz kosmetyk naturalny. Owo rozróżnienie, wiąże się dopuszczalnymi normami w zakresie zawartości surowców pochodzenia ekologicznego, z których przynajmniej 95% składników jest naturalnego pochodzenia. Organizacja Ecocert nadaje certyfikaty poszczególnym markom kosmetycznym jedynie w momencie, gdy 100% produktów wypełnia stawiane im normy.

Kosmetyki organiczne to produkty, w których minimum 95% wszystkich składników w formule musi mieć pochodzenie roślinne, jak również przynajmniej 10% wszystkich składników wagowych musi być wytwarzanych w ramach certyfikowanych upraw ekologicznych.

Kosmetyki naturalne to produkty, w których minimum 50% wszystkich składników w formule musi mieć pochodzenie roślinne, jak również przynajmniej 5% wszystkich  składników wagowych musi być wytwarzanych w ramach certyfikowanych upraw ekologicznych.

Certyfikaty Ecocert są gwarantem najwyższej jakości i czystości sprawdzanych produktów, dzięki stosowaniu bardzo rygorystycznych i prestiżowych standardów dla produkcji kosmetyków naturalnych i organicznych. Ich technologiczne procesy produkcyjne muszą przebiegać w sposób przyjazny dla środowiska, a kontrole w tym zakresie przeprowadza się przynajmniej 2 razy w roku.

Wytwarzanie kosmetyków musi przebiegać w ramach ustalonych procedur i dokumentacji, które umożliwiają śledzenie wszystkich jego etapów. Ecocert kładzie również nacisk na jakość opakowań, które muszą być biodegradowalne lub nadawać się do recyklingu.Bezwzględnie zabrania się również testowania kosmetyków na zwierzętach. Dopuszcza się natomiast stosowanie substancji konserwujących, takich jak: kwas mrówkowy, kwas sorbinowy, salicylowy i ich sole, a także kwas benzoesowy.

Normy Ecocert wskazują ,że wytwarzanie surowców naturalnych do produkcji musi odbywać się bez wykorzystania nawozów mineralnych oraz pestycydów. Ponadto zwalczanie szkodników przy uprawach może odbywać się jedynie z wykorzystaniem ich naturalnych wrogów lub nietoksycznych środków alternatywnych, zatwierdzonych przez organizację certyfikującą.

W produktach kosmetycznych certyfikowanych przez Ecocert nie mogą znajdować się żadne substancje zabronione, m.in.:

– surowce roślinne modyfikowane genetycznie (GMO)

– surowce pochodzenia zwierzęcego (poza wytwarzanymi naturalnie, takimi jak miód, mleko czy propolis)substancje chemiczne (m.in. parabeny, fenoksyetanol, nanocząsteczki, silikony, emulgatory PEG, sztuczne aromaty i barwniki, a także produkty rafinacji ropy naftowej)

– surowce odkażane przez radioaktywne naświetlania

 


AdaptogensZnak jakości Adaptogens

Adaptogens jest oznaczeniem, które swoje źródło zawdzięcza dwóm botanikom rosyjskim, którzy w 1940 roku zbadali ponad 4000 ziół i innych roślin, pochodzących z rozległych terenów Syberii. Lazarev i Brekhram wskazali dwanaście z nich, które posiadają wyjątkowe i potwierdzone właściwości zdrowotnych i urodowych.

Od tego czasu wielu rosyjskich naukowców opublikowało na ten temat ponad 1500 różnego rodzaju badań i opracowań, również o charakterze klinicznym i farmakologicznym. Wskazują one jednoznacznie, że rośliny z grupy Adaptogens mają silne działanie o szerokim spektrum zdrowotności. W zależności od ich wyboru mogą m.in. poprawiać ludzką fizjologię, ograniczać występowanie stresu, jak również poprawiać zdrowie i wygląd skóry.

Uznaje się, że te unikalne rośliny przetrwały trudny okres epoki lodowcowej i dokonały ewolucyjnego dostosowania do najbardziej trudnych i wymagających warunków środowiskowych na Ziemi, jakim jest niewątpliwie Syberia. Ich niezwykle rzadkie cechy sprawiają, że od wielu wieków wykorzystywano je powszechnie, zarówno dla poprawy zdrowia i samopoczucia, a także zahamowania procesów starzenia i lepszego wyglądu.


cosmos organic logoCertyfikat COSMOS – STANDARD AISBL

COSMOS jest dość nowym stowarzyszeniem certyfikowania produktów kosmetycznych, które zostało założone w 2010 roku przez pięć czołowych organizacji europejskich, posiadających kwalifikacje eksperckie w zakresie certyfikowania organicznych produktów kosmetycznych. W ich skład wchodzą: Soil Association z Wielkiej Brytanii, Cosmebio i ECOCERT z Francji, BDIH z Niemiec oraz ICEA z Włoch.

COSMOS-Standard AISBL został stworzony jako procedura przyznawania certyfikatów kosmetycznych, najlepszym produktom naturalnym, według szeregu ścisłych parametrów i kryteriów. Najważniejsze z nich dotyczą:

 

– badania pochodzenia surowców

– badania przetwarzania składników produktu

– ocena końcowej zawartości produktu

– kontrola warunków składowania, produkcji i pakowania

– wpływ produktu na środowisko naturalne, we wszystkich etapach produkcji, przechowywania i użytkowania

– oznakowanie kosmetyków

– dostarczanie klientom informacji o produkcie

– inspekcja, certyfikacja produktów i kontrola wszystkich etapów produkcji

Głównym celem COSMOS Standard AISBL jest stworzenie stabilnego rozwoju i utrzymanie naturalnej równowagi produkcji, nie obciążającej środowiska naturalnego. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki utrzymaniu następujących zasad:

– wsparcia ekologicznych produktów rolnictwa i utrzymanie różnorodności biologicznej

– odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, bez szkody dla środowiska

– użycie takich technologii przetwarzania i produkcji, które są nieszkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i środowiska

– integracja i rozwój wg tzw. koncepcji “zielonej chemii”

Ostatnia zasada bierze pod uwagę specyfikę i ograniczenia w zakresie wykorzystywania składników produktów kosmetycznych, a także żywieniowych. Certyfikowane produkty są oznaczone specjalnym logo, jednej z pięciu firm, będących twórcami COSMOS STANDARD. W zależności od sposobu i zakresu procesów, produktom certyfikowanym przypisuje się frazę COSMOS ORGANIC lub COSMOS NATURAL. W 2014 roku COSMOS-STANDARD AISBL zastępuje dotychczasowe systemy certyfikacji, stosowane przez organizacje stowarzyszone. Natura Siberica jest pierwszą i obecnie jedyną w Rosji marką certyfikowaną COSMOS-Standard AISBL.

Oficjalna strona internetowa: www.cosmos-standard.org


siberian tribes logoZnak Siberian Small Tribes Friendly

Oznaczenie Siberian Small Tribes Friendly stanowi zobowiązanie producenta kosmetyków do zakupu dziko rosnących syberyjskich surowców roślinnych, głównie traw i ziół, w sposób etyczny i odpowiedzialny. Proces ich pozyskiwania uwzględniać ma potrzeby rdzennych mieszkańców Syberii oraz obszarów Dalekiego Wschodu, pozwalających na polepszenie lokalnych warunków życia. Warto również pamiętać, że tak przyjęty sposób pozyskiwania surowców jest najbardziej nieszkodliwy dla procesów odradzania zasobów roślinnych.

Rozległe obszary Syberii zamieszkuje obecnie 41 grup etnicznych, a każda z nich zachowała swój własny język i unikalną kulturę. Niektóre z tych społeczności liczą nawet mniej niż 1000 osób. Na przykład plemię Aleutów liczyło w ostatnich czasach ok. 540 osób, z kolei ludność Tazy to tylko 276 osób. Z tego względu odpowiedzialni społecznie producenci kosmetyków wychodzą z pomocą, by zachować odrębność różnych kultur i tradycji zanikających już plemion Syberii.

Efektem działań producentów, oznaczonych znakiem Siberian Small Tribes Friendly są wyższe ceny za dziko rosnące i ręcznie zbierane rośliny. Udzielana w ten sposób pomoc małym syberyjskim plemionom, pozwala im nie tylko lepiej opiekować się swoimi rodzinami, ale także wypełnić społeczne i środowiskowe wyzwania współczesności. Jedną z takich marek jest właśnie Natura Siberica, pozwalająca przynosić pozytywne zmiany w życiu ludzi z zupełnie innej cywilizacji. Konsumenci kosmetyków z jej logiem mają pewność, że nawet kupując jeden produkt danej marki, pomagają rdzennym plemionom syberyjskim, chroniąc je przed ostateczną zagładą i zapomnieniem. Pomoc małym i zagrożonym plemionom Syberii to element społecznej odpowiedzialności biznesu. Właśnie dlatego, m.in. naturalne kosmetyki Natura Siberica uznawane są za przyszłość pielęgnacji urody.

 


icea logoOrganizacja ICEA

Włoski Instytut Certyfikacji Etyki Środowiskowej – ICEA – jest główną organizacją certyfikującą kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki ekologiczne, biokosmetyki, eco-kosmetyki, itp.
Wraz z Włoskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Ekologicznego – AIAB oraz grupą producentów ekologicznych opracowano wiodące zasady produkcji kosmetyków naturalnych i organicznych. Gruntownie sprawdzone produkty, spełniające wszystkie wymogi, otrzymują status “organicznych“, a na ich etykiecie przysługuje odpowiednie oznaczenie.

Wszystkie etapy produkcji kosmetyków, certyfikowanych przez ICEA, co roku przechodzą surowy systemu monitoringu i kontroli. Inspekcje przeprowadzane są kilka razy do roku, ze sprawdzeniem miejsca produkcji. W ramach audytu sprawdza się w szczególności:

– czy nie stosuje się sztucznych dodatków oraz technologii inżynierii genetycznej GMO w trakcie produkcji,
– czy stosuje się odpowiednie standardy, dotyczące poziomu dopuszczalnych spalin, odpadów, źródeł energii, transportu i warunków higieniczno-sanitarnych,
– czy produkcja i składowanie są prowadzone zgodnie ze sztywnymi zasadami ekologicznymi,
– czy wdrażana jest szczególna kolejność przepływu dokumentacji, która pozwala monitorować cały proces przepływu surowców i produktów od producenta do konsumenta końcowego; wszystkie dokumenty dotyczące odbioru surowca, jego przetwarzanie i wysyłkę gotowych produktów podlegają obowiązkowej kontroli.

 


wild harvested logoZnak Wild Harvested Siberian Herbs

Ze względu na ekstremalne warunki atmosferyczne w rejonie Syberii egzystujący tam świat roślin posiada niezwykłe zdolności przetrwania i regeneracji. Stwarza on dzięki temu unikalne możliwości wykorzystania tych darów natury do celów kosmetycznych i zdrowotnych, które trudno powtórzyć gdziekolwiek indziej na świecie. Dlatego tak ważne jest działanie na rzecz zachowania, w możliwie niezmienionym kształcie, tego wyjątkowego miejsca na ziemi.

Liczne gatunki i odmiany roślin syberyjskich syntetyzują ochronne składniki aktywne i posiadają niezwykłe właściwości antyoksydacyjne. Dla przykładu – dzięki swojej niesamowitej energii i witalności, łodygi cladonii śnieżnej pozostają zielone nawet pod śniegiem, gdy temperatura spada poniżej -50 stopni C. Swój zdumiewający wpływ na skórę cladonia śnieżna zawdzięcza dużej zawartości rzadkiego kwasu usninowego, który magicznie oddziałuje na skórę, aktywnie regenerując komórki i skutecznie spowalniając proces starzenia.

Z kolei syberyjska kosodrzewina rośnie nawet centymetr miesięcznie, pomimo warunków wiecznej zmarzliny na rzadkiej i kamienistej glebie. Moroszka arktyczna jest przystosowana do przetrwania ekstremalnych temperatur, mając dwa razy więcej witaminy C niż cytryna. Z kolei dziko rosnący ałtajski rokitnik jest drugim z kolei źródłem naturalnej witaminy E, w całym królestwie roślin. Szałwia syberyjska postrzegana jest jako naturalne lekarstwo dla zwierząt Tajgi, korzystających z niej w sytuacjach zranienia. Ta życiowa energia syberyjskich roślin umożliwia tworzenie  naturalnych kosmetyków o zupełnie wyjątkowych i skutecznych możliwości.

Celem producentów, którzy szczycą się znakiem Wild Harvested Siberian Herbs jest pozytywny wpływ na zachowanie dzikich obszarów roślinnych, dostarczających surowców do produkcji. Zwraca się uwagę na prawidłowe przycięcia zbieranych roślin, dzięki którym mogą się one lepiej rozwijać i tworzyć nowe pędy. Kluczowe znaczenie ma zbiór ziół o określonej wielkości i wieku, oraz w czasie, gdy zawartość najważniejszych substancji jest w najwyższym stężeniu. by jak najlepiej zachować zdrowie skóry i urody. Tę unikalną wiedzę czerpie się od rdzennych plemion syberyjskich, pozwalających tworzyć najlepsze formuły na zachowanie zdrowia i urody.